مزرعه نظری

توضیحات پروژه : مزرعه پسته نظری ، یکی از بزرگترین پروژه های GIS در سطح کشور است ، در این وب اپلیکیشن امکان انتخاب قطعه ، ردیف  و درخت وجود داشته که در ادامه میتوان انواع عملیات ،نفر ساعت و هزینه مربوطه را به موارد ذکر شده تخصیص داده و همواره نظارت کامل روی موارد انجام شده در مزرعه وجود داشته باشد.

 

برنامه نویس

مشاهده آنلاین